Aanleveren & Online Editor informatie

Wij maken gebruik van Web2Print software voor onze online editor

daarbij moet u indien deze aangegeven staan rekening houden met de afloop en de veilige marge van het ontwerp.

Deze staan als volgt aangegeven:

  • Afloop = rode stippellijn (alles hierbuiten wordt weggesneden na het drukken)
  • veilige marge is gele lijn (belangrijk!! teksten niet buiten deze lijn laten doorlopen)

Uw ontwerp dient altijd tot aan de rand van het ontwerp door te lopen, zie plaatje hieronder.

Upload u zelf uw drukwerk ontwerp, dan staan de afloop en de veilige marge aangegeven bij het product wat u wilt bestellen.
Ook zijn er templates beschikbaar voor Adobe Photoshop, Adobe Illustrator en Adobe InDesign